KARTEL FAİZİNİN BANKALARDAN TAHSİLİ

Rekabet Kurumu’nun 12 banka hakkında verdiği hakim durumun kötüye kullanılması neticesinde rekabetin bozulduğuna ilişkin idari yaptırım kararı dolayısıyla, bunun tüketici hukukuna yansıması olan İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi kararını ve kartel faizi konusunu “KARTEL FAİZİ – 12 BANKA KARTEL DAVASIisimli yazımdadetaylıca incelemiştim.

Bu yazımda ise, kartel faizinin bankalardan talep edilmesi konusunda izlenmesi gereken hukuki yollara değineceğim.

Sorulardan oluşan konu başlıkları halinde gidecek olursak,

 • Bahsi geçen 12 banka hangileridir?
 • Hangi kredilere ilişkin kartel faizi söz konusu olmuştur?
 • Kartel faizi hangi tarihlerde ortaya çıkmıştır?
 • Gerekli olan belgeler nelerdir?
 • Ne kadar geri alabilirim?
 • Görevli olan Mahkeme hangisidir?
 • İzlenmesi gereken yol nedir?

Şimdi bu soruları sırayla yanıtlayalım:

 • BAHSİ GEÇEN 12 BANKA HANGİLERİDİR?

Her ne kadar kamuoyuna 12 banka olarak yansımışsa da aslında Rekabet Kurumu’nca incelemeye alınmış olan 14 adet kurumdur. Bunlar,

 1. Akbank T.A.Ş.
 2. Denizbank A.Ş.
 3. Finans Bank A.Ş.
 4. HSBC Bank A.Ş.
 5. ING Bank A.Ş.
 6. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 7. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
 8. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 9. Türkiye İş Bankası A.Ş.
 10. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 11. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
 12. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 13. Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.
 14. Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş.

Şeklindedir.

 • HANGİ KREDİLERE İLİŞKİN KARTEL FAİZİ SÖZ KONUSU OLMUŞTUR?

Söz konusu bankaların Rekabet Kurumu tespitleri kapsamında ortak eylem içerisine girdikleri krediler,

 • Konut Kredileri
 • Taşıt Kredileri
 • İhtiyaç Kredileri

Şeklindedir. Mevduat faizlerine ve kredi kartlarına ilişkin olarak ise, herhangi bir tespit bulunmamaktadır.

 • KARTEL FAİZİ HANGİ TARİHLERDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Bu konuda yine Rekabet Kurumu’nun tespitleri önemlidir. Rekabet Kurumu, bankaların uyumlu eylemlerinin 21/08/2007 ile 24/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştiğini belirtmektedir.

Bu kapsamda, belirtilen tarihler arasında kullanılan konut, ihtiyaç ve araç kredileri, davanın konusunu oluşturacaktır.

 • GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Öncelikle, yukarıda belirtilen dönemde kullanılan kredilere ilişkin, kredi sözleşmelerinin ve kredi geri ödeme dökümlerinin, ayrıca ödeme makbuzları ile banka dekontlarının bir araya getirilmesi gerekmektedir.

Bunlar her zaman kredinin kullanıldığı ilgili banka şubesinden de temin edilebilir.

 • NE KADAR GERİ ALABİLİRİM?

Geri iade alınacak tutar, kullanılan kredi türüne göre değişiklik göstermektedir. Buna göre özellikle Rekabet Kurumu’nun tespitleri kapsamında,

 • Konut Kredileri yönünden %0,15
 • İhtiyaç Kredileri yönünden %0,12
 • Taşıt Kredileri yönünden %0,05 – 0,20

Şeklinde fazla faiz tahsilatı söz konusudur.

 • GÖREVLİ OLAN MAHKEME HANGİSİDİR?

Görevli mahkemenin tespiti öncesinde önemle belirtilmesi gereken husus, belli sınırın altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğudur. Bu yazıyı yayımladığım 2017 yılı itibariyle bu sınır, 2.400 TL’ye kadar İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 3.610 TL’ye kadar ise İl Tüketici Hakem Heyetleri şeklindedir. Bu kapsamda, 3.610 TL üzerindeki uyuşmazlıklar yönünden Tüketici Mahkemeleri görevli olacaktır.

Diğer taraftan tacirler ve ticaret şirketleri açısından görevli mahkeme Ticaret Mahkemesi’dir.

 • İZLENMESİ GEREKEN YOL NEDİR?

Öncelikle gerekli olan belgelerin bir araya getirilmesi gerekmektedir.

Sonrasında ise, bir avukata danışmak faydalı olacaktır. Bir dilekçe ile mahkemeye başvurmanın yeterli olacağı ve zaten bu tip davaların dilekçelerinin matbu olduğu gibi bir yanlış bakış açısı mevcuttur. Evet, bir dilekçe ile mahkemeye başvurulduğu, çoğu kez bu dilekçelerin matbu olduğu ve internette küçük bir aramayla dahi bu dilekçelerin basit hallerini bulabileceğiniz hususları doğrudur.

Ancak unutulmaması gereken nokta, bu davada karşınıza alacağınız bir bankanın hukuk departmanı olacaktır. Bu noktada da hak arama faaliyeti içine yalnız başınıza girdiğinizde hayati hukuki noktaları atlama ihtimaliniz, hak kaybına uğramanız ve yargılama giderleri ile banka lehine hükmolunacak avukatlık ücretine mahkûm edilmeniz söz konusu olabilecektir.

Dolayısıyla, bir hukuk bürosundan profesyonel destek almanız yararınıza olacaktır.

Rekabet Kurumu’nun, Danıştay’ın ve özellikle İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi’nin vermiş oldukları kararlar, tüketiciler açısından son derece ümit vericidir. Ancak, hukuki istikrarın tam olmadığı ülkemizde, oturmuş ve emsal haline gelmiş kararların varlığı halinde dahi, rüzgarın her zaman yön değiştirebileceği unutulmamalıdır. Tüketici lehine gelişmekte olan bu durum değişmemesi ve tespit edilmiş olan haksızlıklar karşısında mücadele eden herkes başarıya ulaşması dileğiyle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir