ÜÇ BÜYÜK OPERATÖRE REKABET SORUŞTURMASI

Rekabet

Türkiye’nin üç büyük mobil operatörü Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hakkında küçük rakiplerinin ticari faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle, Rekabet Kurumu’nca soruşturma başlatıldı.

Gerekçe olarak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında, toplu kısa mesaj ihalelerinde mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklif verilerek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ileri sürülmektedir.

Soruşturmanın dayanak yapıldığı 4054 Sayılı Kanunun 6. maddesi, bir firmanın piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanmasını yasaklamaktadır.

Üç büyük mobil operatörün, toplu mesaj ihalelerinde, hakim durumun kötüye kullanıldığına yönelik ciddi ve yeterli bulguların olduğuna değinen Kurum, 03/07/2017 tarihli toplantısında operatörler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

İlerleyen günlerde, soruşturma kapsamında ihlal olup olmadığı hususu Kurumca karara bağlanacak.

Kanun Maddesi:

HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

MADDE 6 – Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir